button Webshop
pay-off
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6

Klachtenregeling

Het is belangrijk

dat cliënten en bezoekers van de EERSTELIJNkliniek tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u, tijdens uw bezoek in onze kliniek, zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Onze artsen en medewerkers proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ondanks deze inzet kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart. Bent u ontevreden? Laat het ons weten, dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u uw klacht naar voren kunt brengen.

KLACHTENREGELING EERSTELIJNKLINIEK

Klacht bespreken met uw behandelend arts.
De snelste manier om de oorzaak van uw klacht weg te nemen is natuurlijk deze te bespreken met uw behandelend arts en/of zijn assistente. Samen overlegt u dan hoe het probleem opgelost kan worden.

Klachtencommissie EERSTELIJNkliniek

Wenst u geen gebruik te maken van een gesprek met uw behandelend arts of u bent niet tevreden met de uitkomst van het reeds gevoerde gesprek, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van de EERSTELIJNkliniek. Deze commissie is door de directie ingesteld om uw klacht te behandelen. De commissie doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. Ook heeft de commissie de mogelijkheid om de directie te adviseren over eventueel te nemen maatregelen. Beoordeling en afhandeling van de klacht gebeurt binnen een maximale termijn van drie maanden. Meer informatie over de klachtenafhandeling is opgenomen in ons klachtenreglement. Dit reglement is te vinden op http://www.klachtenhuisarts.nl/

Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen, dienen in ieder geval de volgende gegevens naar voren te komen:

– Uw naam, voorletters en geboortedatum
– Uw adres, postcode en telefoonnummer
– De naam van degene tegen wie de klacht is gericht
– De datum waarop het incident zich voordeed
– Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het gebeuren (eventueel kunt u de namen van andere betrokkenen of getuigen vermelden)
– Plaats, datum en uw handtekening

Indien een klacht niet over uzelf gaat, dient u dat duidelijk aan te geven. U moet dan wel de volledige gegevens van deze persoon en de relatie waarin u tot deze persoon staat vermelden.

U kunt uw klacht toesturen naar:

Klachtencommissie EERSTELIJNkliniek
Schijndelseweg 15 c
5271 BK  Sint-Michielsgestel

Geheimhouding

Alle medewerkers van de EERSTELIJNkliniek en de leden van de Klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding. Gegevens worden pas aan derden ter beschikking gesteld indien betrokkene daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Contact

T: 073 - 503 94 16


ManVrouw

Voor- en achternaam*

E-mail adres*

Telefoon

Onderwerp

Opmerking