Onderste/bovenste ooglid correctie - Eerstelijnkliniek

WANNEER HANGENDE OOGLEDEN BEHANDELEN MET EEN BOVENSTE EN/OF ONDERSTE OOGLIDCORRECTIE?

Wanneer u ouder wordt, is het heel normaal dat de bovenste oogleden wat meer gaan hangen. Dit kan onder andere komen door het verlies van elasticiteit in de huid. Hierdoor wordt de huid ruimer. Daarnaast verslapt de spier die het ooglid opheft.
In sommige gevallen kan dit zo hinderlijk zijn dat het zicht erdoor verminderd wordt of het ooglid een zwaar gevoel veroorzaakt. Het kan u ook een vermoeide blik geven. Voor veel mensen zijn dit redenen om hier iets aan te willen doen. Kom

VERGOEDING

Helaas zijn de criteria voor vergoeding van de zorgverzekeraar de afgelopen jaren verscherpt. Als er mogelijkheden zijn zullen wij niet nalaten deze voor u te benutten. Om die redenen proberen wij de kosten voor u zo beperkt mogelijk te houden. Een vergoeding wordt echter zelden toegekend en wordt wel altijd verrekend met uw eigen risico van minimaal € 385,00.

ENKELE RESULTATEN VAN OOGLIDCORRECTIES

Compilatie-ooglidcorrectie-1
Compilatie-ooglidcorrectie-2

Behandeling

Een ooglidcorrectie van de bovenste oogleden is hiervoor vaak de beste optie. Deze kleine chirurgische ingreep vindt onder lokale verdoving plaats en duurt ongeveer 1,5 uur.
Door de lokale verdoving voelt u niets van de ingreep.

U krijgt een vervolgafspraak om de hechtingen te laten verwijderen.
U kunt ervoor kiezen een behandeling manuele lymfedrainage te ondergaan om rondom de ogen, een zwelling (oedeem) ten gevolge van eiwit- en vochtophoping te verminderen.
Na 3 tot 6 maanden volgt de eindevaluatie.

Veiligheid

Eerst vindt een intakegesprek plaats voordat u besluit de behandeling te doen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw wensen worden tijdens dit gesprek de mogelijkheden en eventuele complicaties met u doorgenomen. Vervolgens wordt er een afspraak ingepland.

Meer informatie? Neem contact met ons op.